آخرین اخبار
آرشیو
برگزاری کارگاه هوش مصنوعی
1402/09/20
برگزاری کارگاه هوش مصنوعی
روز دوشنبه مورخ 1402/09/20 کارگاه هوش مصنوعی با تدریس آقای دکتر جابر حاتم پریخان و توسط واحد توسعه آموزش های بالینی (EDO) زیر نظر معاونت آموزشی و پژوهشی برگزار شد.
برگزاری کارگاه رفتار حرفه ای در بالین بیمار برای فراگیران پزشکی
1402/09/12
برگزاری کارگاه رفتار حرفه ای در بالین بیمار برای فراگیران پزشکی
روز سه شنبه مورخ 1402/09/07 ، کارگاه "رفتار حرفه ای در بالین بیمار برای فراگیران پزشکی برگزار شد .
برگزاری دفاع پایان نامه
1402/08/29
برگزاری دفاع پایان نامه
برگزاری دفاع پایان نامه با عنوان بررسی شاخص های اپیدمیولوژیست و هیستوپاتولوژی بیماران سرطان کولورکتال مراجعه کننده به بیمارستان فیروزآبادی طی سال های 1397 تا 1402
برگزاری کارگاه های اخلاق در پژوهش
1401/10/29
برگزاری کارگاه های اخلاق در پژوهش
کارگاه های اخلاق در پژوهش در بهمن و اسفند ماه سال 1401 برگزار می گردد.
جلسات دفاع
کارگاه‌ها
گالری تصاویر
Template settings